Chào mừng đến với Khoa Cơ Khí - Cao Đẳng Lý Tự Trọng

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Khoa Cơ khí

Là một trong những khoa lâu đời và lớn nhất của trường, hiện nay số lượng sinh viên theo học tại khoa khoảng hơn 2000 sinh viên. Khoa có đầy đủ phòng học thực hành với các máy móc hiện đại phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

shape
857496ec6c3e0752317251887227089e

Tiêu đề 1

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản.

Tiêu đề 2

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản.

Điện thoại

0123 456 789

tot-nghiep1-15901389052201493092782

Tiêu đề 3

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản.

Chương trình đào tạo

 

Tiêu đề

Tiêu đề

Tiêu đề 1

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bảnNhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bản.

Tiêu đề 2

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bảnNhập nội dung văn bản ​Nhập nội dung văn bản.

Tiêu đề 3

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bảnNhập nội dung văn bản ​Nhập nội dung văn bản.

Đội ngũ giảng viên

 

Giới thiệu

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bảnNhập nội dung văn bản ​Nhập nội dung văn bản.

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bảnNhập nội dung văn bản ​Nhập nội dung văn bản.

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bảnNhập nội dung văn bản ​Nhập nội dung văn bản.

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bảnNhập nội dung văn bản ​Nhập nội dung văn bản.

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bảnNhập nội dung văn bản ​Nhập nội dung văn bản.

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bảnNhập nội dung văn bản ​Nhập nội dung văn bản.

Nhập nội dung văn bản Nhập nội dung văn bảnNhập nội dung văn bản ​Nhập nội dung văn bản.

NGUYỄN VĂN A
Giảng viên chế tạo máy
NGUYỄN VĂN B
Giảng viên công nghệ
LÊ THỊ NGA
Cố vấn môn học
NGUYỄN VĂN D
Môn điện công nghiệp

Thông điệp từ giảng viên

 

Thông điệp

Bài viết mới

 

Bài viết